Yazar adı gereklidir!

Göster Şifre gereklidir!

Şifreni mi unuttun?

Yazar adı gereklidir!

E-posta gereklidir!

Göster Parola gereklidir!

12 + 11 =

Şifrenizi mi unuttunuz? Endişelenmeyin! Aşağıdan kayıt olduğunuz e-posta adresinizi girin ve şifrenizi sıfırlayın.

E-posta gereklidir!

Girişe Dön

Kapat

gençleri aldatıyorlar

Şükürler olsun ki, günümüzde şuurlu bir gençlik yetişiyor. Bir zamanlar öyle miydi Genç nesil tarihini, ecdadını, dedelerini, hatta kendi ana-babasını beğenmez olmuştu. Onları câhil, bir şeyden anlamaz örümcek kafalı görüyordu…
O gençlerin bu hâle gelmelerinin tabii ki sebepleri vardı. O duruma birkaç senede gelinmemişti. İslâm düşmanları, Müslüman evlâtlarını o hâle düşürmek için hem içeride hem dışarıda yüzyıllarca çalışmışlardı. Meselâ, İngiliz casusu Hempher hatıratında diyor ki: “İstanbul’da ve Basra’da uzun seneler, Müslüman kılığında, Müslümanları dinlerinden döndürmek; en azından saptırmak için uğraştım. Fakat gözle görülür bir netice alamamıştım. Bir ara ümitsizliğe kapılıp, Londra’ya döndüm. Hariciye Nezaretindeki bir yetkiliye; “Bu işte başarılı olamadım, beni bu görevden alın” dedim. Hariciye Nezaretindeki yetkili kimse bana şöyle dedi: “Sen böyle birkaç senede netice alacağını mı zannediyordun Bu ektiğimiz tohumların meyvelerini ne sen göreceksin ne de ben. Bunların meyveleri 150-200 yıl sonra alınacak…”
Hempher, 1700’lü yıllarda bu faaliyeti gösteriyordu. Gerçekten de iki asır sonra, 1900’lü yıllarda meyvelerini toplamaya başladılar. Bugün de Müslümanlara gerici diyenler çıkıyor ve gençleri, İslâm yavrularını aldatmaya, bunların dinlerini, îmânlarını çalarak, kendileri gibi felâkete sürüklemeye uğraşanlar oluyor. Din câhili bâzı kimseler, diplomalarına güvenip, kendilerini bilgin, fen adamı sanıyorlar. İlim, fen denizinden bir damla tatmakla, deryayı yuttuk sanıyorlar. Bu zavallılar; İslâm âlimlerinden, din bilgilerinden haberleri olmadığı için, işittikleri birkaç kelimeye, hayalleri ile mânâlar uydurarak “İşte Müslümanlık budur.” diyorlar… Bunlara karşı İslâm dîninin emirlerini ve yasaklarını bildiren binlerce kıymetli kitap yazılmış olup; bunların çoğu, yabancı dillere de çevrilerek, her memlekete yayılmıştır. [Meselâ; “Hakikat Kitabevi Yayınları” bu uğurda büyük hizmetler vermektedir.]
Buna karşılık, bozuk kitapları hem de ücretsiz olarak neşrederek Müslümanları aldatmaya uğraşanlar da yok değil Kıymetli gençleri, asil ve temiz yavruları, şehit evlâtlarını, bozuk yazılardan ve sözlerden koruması için ve Müslümanlığın tam ve doğru anlaşılması için, Allahü teâlâya yalvarmalı ve onlara Ehl-i sünnet âlimlerinin eserlerini ulaştırmaya çalışmalıdır.
Ahmet Demirbaş Türkiye Gazetesi 11.02.2017